מועדי קורסי איטלקית בחיפה - מחזור סתיו


מועדי קורסי איטלקית בחיפה

בשנת הלימודים 2015 - 2016 קורסים לאיטלקית ושיעורים פרטיים ניתנים בכרמיאל ובדרך אינטרנט

מועדי הקורסים בכרמיאל

לימוד איטלקית