מועדי הקורסים לאיטלקית ולטינית: אביב 2016


מועדי שיעורי איטלקית לקבוצות בכרמיאל, חיפה ואונליין
מועדי שיעורי לטינית

רמת מתקדמים: שלב א'
ימי ראשון, 27.30.2016– 24.07.2016
שעות: 17.30 - 16.00 
לימוד איטלקית

רמת ביניים: שלב ב'
ימי ראשון, 27.30.2016– 24.07.2016
שעות: 19.00 - 17.30 
לימוד איטלקית

רמת ביניים: שלב א'
ימי שני 27.03.2016 – 24.07.2016
שעות: 18.00 - 16.00
לימוד איטלקית

רמת מתחילים: שלב א'
ימי שני, 21.03.2016 – 11.07.2015
שעות: 20.30- 18.30
לימוד איטלקית

רמת מתחילים: שלב ד'
ימי שלישי, 29.03.2016 – 26.07.2016
שעות: 13.00- 11.00

***שיעורים אונליין דרך סקייפ לימוד איטלקית

רמת ביניים: שלב א'
ימי שלישי, 29.03.2016 – 26.07.2016
שעות: 20.30- 18.30
לימוד איטלקית

רמת מתחילים שלב ג'
ימי רביעי 30.03.2016 – 27.07.2016
שעות: 20.30- 18.30
לימוד איטלקית

קפה איטליה: מיומנויות שיחה באיטלקית
חמישי, 31.03.2016– 14.07.2016
שעות: 12.30 - 11.00
***הקורס מתקיים בחיפה לימוד איטלקית

שיעורי לטינית
חמישי, 24.03.2016– 14.07.2016
שעות: 18.00 - 20.00
***שיעורים אונליין דרך סקייפ לימוד לטינית

להרשמה טל. 052-3413302