Home » לימוד איטלקית בחיפה

לימוד איטלקית בחיפה

לשנת הלימודים 2023-2024

לא יתקיימו שיעורים בחיפה

כל השיעורים, פרטיים ובקבוצה יתקיימו אונליין בזום

תרגול לשפה האיטלקית בכל הרמות