Home » לימוד איטלקית מקוון למטרות שונות » לימוד איטלקית להבנת הנקרא

לימוד איטלקית להבנת הנקרא

Leggiamo insieme!

סדרות שיעורי איטלקית לשיפור הבנת הנקרא

כל סדרה כוללת 6 מפגשים בני 45 דקות כל אחד, אחת לשבוע

סדרות שיעורי איטלקית להבנת הנקרא מיועדים
לכל אלה השולטים ברמות מתקדמות ומעוניינים בשיפור הבנת הנקרא באמצעות קריאת טקסטים על נושאים שונים
ספרות ,אמנות, היסטוריה, שירה, סגנון חיים באיטליה ועל נושאים נוספים

בשיעורים יינתן בעיקר מקום נרחב להבנת הטקסטים ולשיפור אוצר המילים

שיעורי איטלקית להבנת הנקרא מתאימים לבעלי שליטה בשפה האיטלקית ברמות המתקדמים

את החומר לקריאה מספקת המורה לפני כל שיעור

אוצר מילים-איטלקית-הבנת הנקרא

עלות השיעורים ומערכת שעות