Home » לימוד איטלקית מקוון למטרות שונות » לימוד איטלקית: אישורי שליטת רמה

לימוד איטלקית: אישורי שליטת רמה

CILS אישורי

:מאשרים רמת השליטה בשפה האיטלקית ב-4 מימדים CILS אישורי

.האזנה, דיבור, קריאה וכתיבה

.אישורי צ’ילס ניתנים מאוניברסיטה לזרים בסיינה

.המבחנים עצמם על פי הרמות נערכים בישראל ובאיטליה

“אוצר מילים”

מציע שיעורי איטלקית מקוונים עם מורה

להכנת המבחנים לאישורי צ’ילס

השיעורים ניתנים בשעות הבוקר ואחרי הצהריים

להכנת המבחנים יש לרכוש את הספרים הבאים על פי הרמות

A2 רמה
Nuovissimo Progetto Italiano 1
Percorso Cils A2
B1 רמה
Nuovissimo Progetto Italiano 1 e 2
Percorso Cils Uno B1
B2 רמה
Nuovissimo Progetto Italiano 1 e 2
Percorso Cils Due B2

מחירים ומערכת שעות


מבחן לדוגמא – חלקי הבנת הנקרא, דקדוק ואוצר מילים