Home » אוצר מילים – לימוד איטלקית מקוון » שיעורי איטלקית לקראת בחינת הבגרות

שיעורי איטלקית לקראת בחינת הבגרות

משרד החינוך מציע את האפשרות להיבחן בבחינות הבגרות באיטלקית
.בשתי רמות: רמה רגילה של 3 יח”ל ורמה מוגבר של 5 יח”ל

אוצר מילים” מציע שיעורי איטלקית להכנת מבחן הבגרות”

בשפה האיטלקית על ידי מורים מוסמכים

לידיעה, בחינות הבגרות באיטלקית אינן חלופה

.למבחנים בעברית, בערבית או באנגלית

השיעורים ניתנים דרך זום

עלות השיעורים


אוצר מילים – לימוד איטלקית מקוון

מי אני – ג’וספינה אימבלצנו הרשקוביץ

לימוד איטלקית מקוון: מה ניתן ללמוד

מחירי שיעורי האיטלקית

לימודי איטלקית אונליין: חומר לימוד

ספרי לימוד איטלקית וקריאה

לימוד לטינית ללימודים אקדמיים

אוצר מילים – יצירת קשר