Home » איטלקית לבעלי עניין אקדמי ותרבותי

איטלקית לבעלי עניין אקדמי ותרבותי

שיעורי “איטלקית לבעלי עניין אקדמי ותרבותי” מיועדים
,לכל אלה המעוניינים להבין טקסטים ספרותיים
.מדעיים ,אמנותיים, היסטוריים ובנושאים אקדמיים נוספים בשפה האיטלקית
מטרת השיעורים היא לפתח אצל הלומד מיומנות שפתית קוגניטיבית ואקדמית בשפה האיטלקית
(Cognitive and Academic Language Proficiency)
המאפשרת היכרות מעמיקה יותר של השפה האיטלקית למטרות מחקר
.ועיסוק אקדמי וכן לעניין אישי

בשיעורים יינתן מקום נרחב להבנת הטקסטים ולדיון בהם

שיעורי איטלקית לבעלי עניין אקדמי ותרבותי מתאימים לבעלי שליטה בשפה איטלקית ברמת מתקדמת


אוצר מילים – לימודי איטלקית מקוונים

המורָה

לימוד איטלקית מקוון: מה ניתן ללמוד

לימוד איטלקית בקבוצות קטנות

מחירי שיעורי האיטלקית

לימודי איטלקית אונליין: חומר לימוד

ספרי לימוד איטלקית וקריאה

לימוד לטינית ללימודים אקדמיים

אוצר מילים – יצירת קשר