Home » קורס איטלקית למתחילים במבצע אביב

קורס איטלקית למתחילים במבצע אביב

קורסי איטלקית מקוונים עם מורה למתחילים

מספר מפגשים:12 – כל מפגש בן 90 דקות
מספר משתתפים: מינימום 4 – מקסימום 8

מועדים

01.05.2023 – 17.07.2023
ימי שני, 11:00 – 9:30

02.05.2023 – 18.07.2023
ימי שלישי, 10:00 – 8:30

?למי מיועד

הקורסים מיועדים למתחילים ללא ידע בשפה האיטלקית

?כי צד נרשמים לקורסים

להרשמה יש לשלוח אימייל
[email protected] -ל

עם שם המשתתף, מספר הטלפון ואישור תשלום המקדמה של 400 ש”ח
לאחר מכן הנרשמים יקבלו באימייל את הקישור לזום וחומר הלימוד לשיעור הראשון


?מה העלויות, דרכי תשלום ותנאים

במבצע אביב

עלות הקורס של 12 מפגשים הינה 800 ש”ח
(חומר הלימוד כלול במחיר)

התשלום באמצעות העברה בנקאית
PayBox או BIT- וב

19.04.2023 -התשלום הראשון של 400 ש”ח עד ל
התשלום השני עד ל- 23.04.2023

לאחר תחילת הקורס, במקרה של אי השתתפות, לא יינתן החזר כספי
תיתן הפשרות להשתתף בקורס במועד אחר במהלך שנת 2023

החזר כספי ניתן רק במקרה שבו הקורס יבטל


אוצר מילים – לימוד איטלקית מקוון

מי אני – גיוספינה אימבלצנו הרשקוביץ

לימוד איטלקית מקוון: מה ניתן ללמוד

מחירי שיעורי האיטלקית

לימודי איטלקית אונליין: חומר לימוד

ספרי לימוד איטלקית וקריאה

לימוד לטינית ללימודים אקדמיים

אוצר מילים – יצירת קשר