Home » לימוד איטלקית: אישורי שליטת רמה

לימוד איטלקית: אישורי שליטת רמה

CILS ואישורי Test Italiano L2 מבחן

:מאשרים רמת השליטה בשפה האיטלקית ב-4 מימדים CILS אישורי

.האזנה, דיבור, קריאה וכתיבה

.אישור צ’ילס ניתן מאוניברסיטה לזרים בסיינה

.המבחנים עצמם על פי הרמות נערכים בישראל ובאיטליה

אישור צ’ילס הינו אחד מהאישורים המאשרים רמת השליטה בי 2 בשפה האטלקית

.שליטת רמה בי 2 נדרשת להרשמה ללימודים אקדמיים באיטליה

(test di ammissione) לפקולטות מסוימות יש להיבחן לפני מבחן הקבלה

באוניברסיטאות מסויימות המבחן הבודק את השליטה בשפה האיטלקית הינו

Test Italiano L2

.הינו מבחן מיועד לסטודנטים בלבד Test Italiano L2


אוצר מילים – לימודי איטלקית מקוונים

המורָה

לימוד איטלקית מקוון: מה ניתן ללמוד

לימוד איטלקית בקבוצות קטנות

מחירי שיעורי האיטלקית

לימודי איטלקית אונליין: חומר לימוד

ספרי לימוד איטלקית וקריאה

לימוד לטינית ללימודים אקדמיים

אוצר מילים – יצירת קשר