Home » B1 לימוד איטלקית: הכנה למבחן Cittadinanza

B1 לימוד איטלקית: הכנה למבחן Cittadinanza

,החל מדצמבר 2018

אזרחים זרים, הנשואים לאזרחי איטליה, המבקשים אזרחות איטלקית

חייבים להציג אישור המעיד על ידע

.B1 בשפה האיטלקית ברמה

  כדי להשיג הסמכה זו, יש צורך להבחן בבחינה

B1 Cittadinanza לשפה האיטלקית ברמת

:באופן בלעדי בגופי הסמכה הבאים

 אגודת דנטה אליגיירי 

 אוניברסיטת פרוג’ה לזרים

 אוניברסיטת סיינה לזרים

Università degli Studi Roma Tre- אוניברסיטת רומא טרא

.ניתן להגיש את המבחן בישראל או באיטליה


מרכז “אוצר מילים” מציע שיעורי איטלקית אונליין עם מורה

לקראת המבחן

Cils B1 Cittadinanza – Università per stranieri di Siena

A2 לבעלי שליטה בשפה האיטלקית ברמה
שעות הלימוד להכנת המבחן: 30 שעות

למתחילים ללא ידע בשפה האיטלקית
שעות הלימוד להכנת המבחן: 80 שעות

השיעורים להכנת המבחן ניתנים בשעות הבוקר בלבד

עלות השיעוריים הפרטיים

Cils B1 Cittadinanza מועדים הבאים להגשת המבחן
:באיטליה

 15.12.22 / 16.02.23 / 04.04.23 / 08.06.23/ 20.07.23/ 19.10.23/ 05.12.23


:המבחן מורכב מ -4 חלקים

.הבנת הנקרא, הבנת הנשמע, כתיבה ודיבור

מבחן לדוגמא CILS B1 Cittadinanza

Prova di ascolto

אוצר מילים – לימוד איטלקית מקוון

המורָה

לימוד איטלקית מקוון: מה ניתן ללמוד

מחירי שיעורי האיטלקית

לימודי איטלקית אונליין: חומר לימוד

ספרי לימוד איטלקית וקריאה

לימוד לטינית ללימודים אקדמיים

אוצר מילים – יצירת קשר