Home » B1 לימוד איטלקית: הכנה למבחן Cittadinanza

B1 לימוד איטלקית: הכנה למבחן Cittadinanza

,החל מדצמבר 2018

אזרחים זרים, הנשואים לאזרחי איטליה, המבקשים אזרחות איטלקית

חייבים להציג אישור המעיד על ידע

.B1 בשפה האיטלקית ברמה

  כדי להשיג הסמכה זו, יש צורך להבחן בבחינה

B1 Cittadinanza לשפה האיטלקית ברמת

:באופן בלעדי בגופי הסמכה הבאים

 אגודת דנטה אליגיירי 

 אוניברסיטת פרוג’ה לזרים

 אוניברסיטת סיינה לזרים

Università degli Studi Roma Tre- אוניברסיטת רומא טרא

.ניתן להגיש את המבחן בישראל

מרכז “אוצר מילים” מציע שיעורי איטלקית אונליין לקראת המבחן

: המורכב מ -4 חלקים

.הבנת הנקרא, הבנת הנשמע, כתיבה ודיבור

השיעורים הם שיעורים פרטיים בלבד וניתנים בשעות הבוקר/ צהריים

עלות השיעורים