Home » לימודי איטלקית אונליין: חומר לימוד

לימודי איטלקית אונליין: חומר לימוד

באתר ניתן למצוא תרגילים ללימוד עצמי על נושאים שונים ובכל הרמות

דקדוק – תרגילים וקטעים להאזנה

A2 רמת מתחילים A1 רמת מתחילים

B2 רמת ביניים B1 רמת ביניים


אוצר מילים ותרבות – תרגילים וקטעים להאזנה – תרגילים לתרגול הדיבור עם המורה

A2 רמת מתחילים A1 רמת מתחילים

B2 רמת בינייםB1 רמת ביניים


שירים באיטלקית

שירים באיטלקית עם תרגילים


אוצר מילים – לימודי איטלקית מקוונים

המורָה

לימוד איטלקית מקוון: מה ניתן ללמוד

מחירי שיעורי האיטלקית

לימודי איטלקית אונליין: חומר לימוד

ספרי לימוד איטלקית וקריאה

לימוד לטינית ללימודים אקדמיים

אוצר מילים – יצירת קשר