Italiano per stranieri e lingua latina

Otzar Milim

Lezioni online di lingua e cultura italiana per stranieri e lezioni di lingua latina

“אוצר מילים”

לימוד איטלקית ולטינית מקוון עם מורה


:באתר של “אוצר מילים” תמצאו

מידע על שיעורי איטלקית פרטיים ובקבוצות

מידע על שיעורי לטינית פרטיים

תרגילי דקדוק, תרגילי הבנת הנשמע, תירגול אוצר מילים לביצוע עצמאי

חומר באיטלקית לשימוש בעל פה עם המורה

תרגילי דקדוק שפה לטינית


:מה חדש

Montedidio, Erri De Luca – קטע להאזנה ותרגילים

שיעורי איטלקית מקוונים בקבוצה רמת מתקדמים

קורס איטלקית לקראת המבחן לקבלת האזרחות האיטלקית

כל החומר המופיע באתר האינטרנט הוא רכושה של הכותבת ג’וספינה אימבלצנו הרשקוביץ, אלא אם כן ציון אחרת. מסמכים להורדה מותרים בהעתקה דיגיטלית ו/או הדפסה, כל עוד לא יבוצע שינוי בתוכן ושם המחברת יצוין כפי שהוא מופיע במסמך המקורי