Italiano per stranieri e lingua latina

Otzar Milim

Lezioni online di lingua e cultura italiana per stranieri e lezioni di lingua latina

“אוצר מילים”

לימוד איטלקית ולטינית מקוון עם מורה


:באתר של “אוצר מילים” תמצאו

מידע על שיעורי איטלקית ולטינית פרטיים

מידע על קורסי איטלקית אונליין

תרגילי דקדוק, תרגילי הבנת הנשמע, תירגול אוצר מילים לביצוע עצמאי

חומר באיטלקית לשימוש בעל פה עם המורה

תרגילי דקדוק בשפה לטינית


:מה חדש

תרגילים מקוונים ללימוד עצמי על הפועל לעשות

קורסי איטלקית מקוונים עם מורה למתחילים

קורס איטלקית לקראת המבחן לקבלת האזרחות האיטלקית

כל החומר המופיע באתר האינטרנט הוא רכושה של הכותבת ג’וספינה אימבלצנו הרשקוביץ, אלא אם כן ציון אחרת. מסמכים להורדה מותרים בהעתקה דיגיטלית ו/או הדפסה, כל עוד לא יבוצע שינוי בתוכן ושם המחברת יצוין כפי שהוא מופיע במסמך המקורי