Home » ספרי לימוד איטלקית וספרי קריאה

ספרי לימוד איטלקית וספרי קריאה

קישורים לרכישת ספרי לימוד איטלקית וקריאה ללומדי איטלקית

ניתן לרכוש ספר נייר או דיגיטלי על פי העדפות התלמיד

לימוד איטלקית לכל הרמות

Via del Corso A1 – A1 רמת מתחילים
Via del Corso A2 – A2 רמת מתחילים
il Nuovo Affresco Italiano A2 :רמת מתחילים/ביניים
Nuovissimo Progetto Italiano B1-B2 :רמת ביניים
Nuovo Progetto Italiano 3 – B2/C1 רמת ביניים/ מתקדמים
Nuovissimo Progetto Italiano 3 : C1-C2 רמת מתקדמים


CELI/ CILS/ B1 Cittadinanza לימוד איטלקית לאישורי

Nuovissimo Progetto Italiano 1Pronti per il test B1
Preparazione al CELI 2Preparazione al CELI 3
Percorso CILS Uno B1Percorso CILS Due B2

שיעורי איטלקית לקראת בחינת הבגרות באיטלקית

Nuovissimo Progetto Italiano 1

שיעורי איטלקית עבור זמרי אופרה

L’italiano nell’aria

ספרי קריאה באיטלקית לפי רמות

Primi racconti :רמות מתחילים -מתקדמים
Letture :רמות מתחילים -מתקדמים

לימודי איטלקית אונליין עם מורה

קורס איטלקית אונליין

מי המורה

אוצר מילים – לימודי איטלקית מקוונים

לימוד איטלקית מקוון: מה ניתן ללמוד

מחירי שיעורי האיטלקית

לימודי איטלקית אונליין: חומר לימוד

ספרי לימוד איטלקית וקריאה

לימוד לטינית ללימודים אקדמיים

אוצר מילים – יצירת קשר