Home » ספרי לימוד איטלקית וספרי קריאה

ספרי לימוד איטלקית וספרי קריאה

קישורים לרכישת ספרי לימוד איטלקית וקריאה ללומדי איטלקית

ניתן לרכוש ספר נייר או דיגיטלי על פי העדפות התלמיד/ה


לימוד איטלקית לכל הרמות

Via del Corso A1 או in alto!A1 – A1 רמת מתחילים
Via del Corso A2 או Nuovissimo Progetto Italiano 1b – A2 רמת מתחילים

Via del Corso B1 או Nuovissimo Progetto Italiano 2a – B1 רמת ביניים
Via del Corso B2 או Nuovissimo Progetto Italiano 2b – B2 רמת ביניים

Nuovissimo Progetto Italiano 3 – C1 רמת מתקדמים
Nuovissimo Progetto Italiano 4 – C2 רמת מתקדמים


Cils B1 Cittadinanza לימוד איטלקית להכנת המבחן לקבלת הזרחות

Nuovissimo Progetto Italiano 1
Percorso Cils Cittadinanza B1


CILS אישורי
Nuovissimo Progetto Italiano 1 e 2
Percorso Cils Uno B1
Percorso Cils Due B2


Test Italiano L2

Nuovissimo Progetto Italiano 1 e 2
Percorso Cils Due B2


לימוד איטלקית לבעלי עניין אקדמי ותרבותי

לבחירה על פי הנושאים
Italia Sempre A2-B1Italia Sempre B2-C1
Letteratura italiana per stranieriStoria italiana per stranieri
Nuovissimo Progetto Italiano 4


שיעורי איטלקית לקראת בחינת הבגרות באיטלקית

Nuovissimo Progetto Italiano 1ספרי קריאה באיטלקית לפי רמות

Letture – Edilingua
Letture – Loescher
Letture – Alma Edizioni