Home » ספרי לימוד איטלקית וספרי קריאה

ספרי לימוד איטלקית וספרי קריאה

קישורים לרכישת ספרי לימוד איטלקית וקריאה ללומדי איטלקית

ניתן לרכוש ספר נייר או דיגיטלי על פי העדפות התלמיד

לימוד איטלקית לכל הרמות

Via del Corso A1 – A1 רמת מתחילים
Via del Corso A2 או in alto! A2 – A2 רמת מתחילים

Via del Corso B1 או in alto! B1 – B1 רמת ביניים
Via del Corso B2 – B2 רמת ביניים

Nuovissimo Progetto Italiano 3 – C1 רמת מתקדם
Nuovissimo Progetto Italiano 4 – C2 רמת מתקדמים


Cils B1 Cittadinanza לימוד איטלקית לקראת המבחן לקבלת הזרחות

Nuovissimo Progetto Italiano 1
Percorso Cils Cittadinanza (B1)


CILS אישורי
Nuovissimo Progetto Italiano 1 e 2
Percorso Cils Uno B1
Percorso Cils Due B2

Test Italiano L2
Nuovissimo Progetto Italiano 1 e 2
Percorso CILS Due B2


לימוד איטלקית לבעלי עניין אקדמי ותרבותי
Parliamo di arte
Letteratura italiana per stranieri
Storia italiana per stranieri


שיעורי איטלקית לקראת בחינת הבגרות באיטלקית

Nuovissimo Progetto Italiano 1


שיעורי איטלקית עבור זמרי אופרה

L’italiano nell’aria


ספרי קריאה באיטלקית לפי רמות

Letture – Edilingua
Letture – Loescher
Letture – Alma Edizioni


לימודי איטלקית אונליין עם מורה

קורס איטלקית אונליין

אוצר מילים – לימודי איטלקית מקוונים

המורָה

לימוד איטלקית מקוון: מה ניתן ללמוד

מחירי שיעורי האיטלקית

לימודי איטלקית אונליין: חומר לימוד

ספרי לימוד איטלקית וקריאה

לימוד לטינית ללימודים אקדמיים

אוצר מילים – יצירת קשר