Home » מי אני – ג’וספינה אימבלצנו הרשקוביץ

מי אני – ג’וספינה אימבלצנו הרשקוביץ

הנני מעבירה שיעורי איטלקית ולטינית אונליין מיועדים להנאה, לענייני תרבות, לימודים ולהכנת בחינת הבגרות באיטלקית ולאישורי

CELI/CILS/CITTADINANZA B1

שיטת ההוראה שלי מבוססת על הניסיון הרב שרכשתי בעשרות השנים שבהן לימדתי איטלקית במסגרות שונות באיטליה ובארץ

השכלה
בעלת תואר שני בלימודים קלאסיים ובלשון וספרות איטלקית, אוניברסיטת פדובה, איטליה
בעלת תעודת התמחות בתרגום מאנגלית לאיטלקית מעטם בית הספר לתרגום
פסקארה, איטליה ,S.S.I.T

ניסיון

“א2010  – היום :מורה לשפה איטלקית ולטינית  – “אוצר מילים
א2019 –  2021: מורה לשפה איטלקית בקמפוס לימודים בחו”ל– שלוחת חיפה
א2017- 2018: מורה לאיטלקית במרכז הנוער בראמה ובבית ספר תיכון בגוש חלב/ג’יש
א2009 – 2013: אחראית לקידום אתרי אינטרנט בשפה האיטלקית ומתרגמת בחברת ספירל סולושנס
2005 –2008: מורה לשפה איטלקית במכון האיטלקי לתרבות בחיפה
אגף התרבות של שגרירות איטליה בישראל
א1997 -2001:  מורה לאיטלקית ולטינית במרכז לתרבות “לה ג’נאסטרה”,פדובה, איטליה


אוצר מילים – לימודי איטלקית מקוונים

לימוד איטלקית מקוון: מה ניתן ללמוד

מחירי שיעורי האיטלקית

לימודי איטלקית אונליין: חומר לימוד

ספרי לימוד איטלקית וקריאה

לימוד לטינית ללימודים אקדמיים

אוצר מילים – יצירת קשר