Home » לימוד לטינית ללימודים אקדמיים

לימוד לטינית ללימודים אקדמיים

השפה הלטינית הינה הבסיס להתפתחות
לשונות אירופאיות
:במינוח הלשונית “שפות רומאניות”) כמו)
.איטלקית ,צרפתית, ספרדית, פורטוגזית ורומנית

הקשר של הלטינית עם השפות האלו הוא חזק
מכיוון שהן גרסאות מודרניות של השפה הלטינית המדוברת
ושל השפות המקומיות שדיברו באזורים השונים
.תחת שלטון האימפריה הרומאית
,השפה הלטינית מורגשת אף בשפה האנגלית
,אשר שייכת לקבוצת השפות הגרמניות
.עם כ -40% מהמילים מנגזרת לטינית

מטרת השיעורים היא לתת כלים
.שייפשרו תרגום עצמאי של הטקסטים הלטינים
שיעורי השפה לטינית מיועדים
לסטודנטים ודוקטורנטים
.שהלטינית מהווה חלק ממסכת לימודיהם

עלות השיעורים ומערכת שעות


:חומר לימוד מאת המורָה

יסודות השפה הלטינית למתחילים

תרגילים מקוונים