Home » לימוד איטלקית מקוון – מחירים

לימוד איטלקית מקוון – מחירים

:אמצעי תשלום
והעברה בנקאית PAY ,BIT אפליקציות
קורס איטלקית 12 מפגשים
ש”ח 1,350 – (כל מפגש בן 90 דקות)

שיעור פרטי לכל הרמות
שיעור בן 50 דקות, 120 ש”ח
CELI/ CILS/ B1 Cittadinanza לימוד איטלקית לאישורי
שיעור בן 60 דקות, 130 ש”ח
שיעורי איטלקית לקראת בחינת הבגרות באיטלקית
שיעור בן 50 דקות, 130 ש”ח
שיעורי איטלקית עבור זמרי אופרה
שיעור בן 50 דקות, 130 ש”ח
לימוד איטלקית לבעלי עניין אקדמי ותרבותי
שיעור בן 50 דקות, 130 ש”ח
שיעורי לטינית
שיעור בן 50 דקות, 130 ש”ח

קישורים לרכישת ספרי לימוד לאיטלקית