Test Italiano L2

Test Italiano L2

הינו מבחן הבודק את שליטת הרמה בשפה האיטלקית

והינו מיועד לסטודנטים הנרשמים ללימודים אקדמיים באיטליה

.הבוחרים במסלול לימודים בשפה האיטלקית

המבחן נערך באופן מקוון בלבד

“אוצר מילים
מציע שיעורי איטלקית פרטיים מקוונים להכנת המבחן
Test Italiano L2

על ידי מוֹרָה מוסמכת, בעלת ניסין רב בהכנת סטודנטים למבחנים בשפה האיטלקית


B2 לבעלי שליטה בשפה האיטלקית ברמה
חבילת השיעורים כוללת 15 שיעורים, כל מפגש בן 50 דקות

למתחילים ללא ידע בשפה האיטלקית
חבילת השיעורים כוללת 120 שיעורים, כל שיעור בן 50 דקות

עלות השיעורים


לדוגמא Test italiano 2 מבחן