Parla con me!

סדרות שיעורי איטלקית לתרגול ושיפור מיומנויות בעל פה

כל סדרה כוללת 6 מפגשים בני 45 דקות כל אחד, אחת לשבוע

?למי מיועד

השיעורים מיועדים לבעלי רמת שליטה בינונית באיטלקית

הרוצים לשמור או אף לשפר את היכולת המילולית באיטלקית

?על מה נשוחה בשיעורים

נשוחה על החיים הים יומיים, מקומות ואתרים באיטליה, ספרים, מאכלים, מוזיקה, אמנות ועוד ועוד

את החומר לשיחות מספקת המורה לפני כל שיעור

החומר מורכב מקטע קריאה וקטע שמיעה אשר יהוו את הבסיס לשיחה בשיעור


עלות השיעורים ומערכת שעות