Home » לימוד איטלקית מקוון למטרות שונות » לימוד איטלקית מקוון בכל הרמות

לימוד איטלקית מקוון בכל הרמות

אוצר מילים מציע שיעורי איטלקית מקוונים
בכל הרמות להנאה, על ידי מורה מוסמכת, בעלת ניסיון רב מאוד

בשיעורים יינתן בעיקר מקום נרחב לתרגול הדיבור והבנת הנשמע באמצעות כל הכלים המאפשרים לשלוט בשפה האיטלקית

נשתמש בספרי לימוד מעניינים ועכשוויים הכוללים נושאי דקדוק, קטעים להאזנה, תרגילים לשיפור הדיבור, תרגילים לשיעורי הבית וטקסטים על התרבות האיטלקית, כמו כן בחומרי לימוד אשר הוכנו על ידי המורה

שיעורי איטלקית להנאה מתאימים למעוניינים ללא ידע בשפה האיטלקית, כמו כן למעוניינים בשליטת רמת המתחילים עם ידע בסיסי ורמות ביניים ומתקדמים