Home » לימוד איטלקית מקוון למטרות שונות » שיעורי איטלקית לקראת בחינת הבגרות

שיעורי איטלקית לקראת בחינת הבגרות

משרד החינוך מציע את האפשרות להיבחן בבחינות הבגרות באיטלקית
.בשתי רמות: רמה רגילה של 3 יח”ל ורמה מוגבר של 5 יח”ל

אוצר מילים” מציע שיעורי איטלקית להכנת מבחן הבגרות”

בשפה האיטלקית על ידי מורים מוסמכים

לידיעה, בחינות הבגרות באיטלקית אינן חלופה

.למבחנים בעברית, בערבית או באנגלית

השיעורים ניתנים דרך זום

מחירים ומערכת שעות