Home » מה לומדים בשיעורי איטלקית רמת מתחילים

מה לומדים בשיעורי איטלקית רמת מתחילים

A1 לימוד איטלקית רמת מתחילים

בשיעורי האיטלקית המקוונים (עם מורה) לרמת מתחילים, התלמידים ירכשו את היכולת להתבטא

:באיטלקית במצבים הבאים

לספר על עצמם: להציג את עצמם, את התחביבים והעדפותיהם בתחומים שונים-

לספר על עבודתם, משפחתם וחבריהם –

לתאר פעולות יומיומיות –

לבקש מדע והסברים –

להביע הסכמה ומחלוקת –

להזמין אדם לאירוע כלשהו –

לבצע הזמנה בבית קפה ומסעדה –

לבצע רכישות –

לתאר אירועי עבר –


תכנים דקדוקיים

ה”א הידיע, שמות עצם, שמות תואר –

כינוי גוף –

פעלים רגילים ויוצאי דופן בזמן הווה –

verbi riflessivi – פעלים השייכים לבניין התפעל (זמן הווה) –

passato prossimo פעילים רגילים ויוצאי דופן בזמן עבר –

כינויי שייכות –

מילות יחס –

צורת פניית נימוס –

השעון –

מספרים –


תכנים תרבותיים

תחביבים וזמן פנוי

סוגי אוכל ושתייה בבית קפה ומסעדות

מקצועות ועבודה

חגים וחופשה

מזג אוויר

הלבשה

אמצעי תחבורה

מקומות בעיר

פעילויות ספורט